Calon lantikan Jabatan Akauntan Negara Malaysia bagi Program Keahlian Dalam Badan Profesional The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) di bawah tajaan Yayasan  Peneraju Pendidikan Bumuputera (YPPB) yang telah lulus Peperiksaan Kelayakan Profesional Subjek Terakhir "Advanced Taxation (P6)", peperiksaan bulan Jun 2018. Calon ini layak dipertimbangkan keahlian penuh dalam ACCA

 

Klik sini untuk maklumat lanjut

 

Terima kasih

image