Tajuk Tender  :    MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI,  MENYENGGARA, DAN MENTAULIAHGUNA PERKAKASAN VIDEO CONFERENCE KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)

​Tempoh iklan :    17 Oktober 2018 hingga 29 Oktober 2018

Notis Tawaran
image