Rujukan Fail : ANM.PHG.(P)20JLD.7(    )

 

 

Jadual yang dipaparkan di bawah adalah bagi pembayaran gaji bulan April 2018.  Tarikh-tarikh yang perlu diikuti adalah yang berkenaan dengan Pusat Tanggungjawab (PTJ) sahaja.  Tindakan di pihak JANM Ibu Pejabat (HO) dan JANM Negeri Pahang (AO) adalah sebagai rujukan di pihak PTJ sahaja.

 

 

tarikh gaji

 

 

Sila pastikan arahan ini sentiasa dipatuhi bagi memastikan kelancaran proses pembayaran gaji.

Terima kasih.

 

 

Unit Gaji

Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Negeri Pahang

 

26 Mac 2018

 

 

custom_html