ANM.PHG.(B) 80  (62)

Bersama ini dilampirkan Tatacara Pembayaran kepada Penerima berganda untuk modul Arahan Pembayaran Dengan Pesanan Kerajaan 1GFMAS sebagai rujukan Pusat Tanggungjawab (PTJ).  Untuk makluman, tatacara ini merupakan penyelesaian sementara bagi membolehkan bayaran dilakukan kepada penerima berganda sehingga isu ini dapat diatasi sepenuhnya.

 

TATACARA 

 

Sekian terima kasih.

Unit Pengurusan Dana

JANM Pahang

02 April 2018

image