ANM.PHG(T)351 (26)

 

Tuan/Puan,

 

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.


Dimaklumkan bahawa Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) TIDAK PERNAH MENGELUARKAN KENYATAAN BERKAITAN MASALAH SERVER 1GFMAS. Sebarang pengumuman berkaitan 1GFMAS hanya akan dimaklumkan di dalam Portal Rasmi JANM. Sesungguhnya pihak JANM akan sentiasa memastikan penggunaan sistem 1GFMAS adalah di tahap optimum.

penafian kenyataan

image