ANM.PHG.(A) 339  (01)

 

Dimaklumkan bahawa, pengguna 1GFMAS boleh menggunakan capaian pantas bagi pertanyaan baki peruntukan sebagai dokumen sokongan kepada Laporan Buku Vot

 

emel blast Bil 27 2018 capaian pantas pertanyaan baki peruntukan laporan ringkasan baki peruntukan

 

Sekian terima kasih.

Unit Akaun

JANM Pahang

11 April 2018

image