ANM.PHG.100-100-10/3/1/1 (3)

 

Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi, Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah mewujudkan kod akaun baru bagi perolehan aset untuk pihak ketiga ( aset bagi diserahkan kepada pihak di luar entiti FGOM) seperti berikut : 

 

Jenis Belian

Kod Akaun

Perihal

B

B0331333

Tanah - Sumbangan kepada pihak ketiga

 

B

B0332333

Bangunan - Sumbangan kepada pihak ketiga

B

B0333333

Infrastruktur - Sumbangan kepada pihak ketiga

B

B0334333

Kenderaan dan Jentera - Sumbangan kepada pihak ketiga

B

B0335333

Kelengkapan dan Peralatan - Sumbangan kepada pihak ketiga

B

B0336333

Haiwan Pokok dan ikan - Sumbangan kepada pihak ketiga

 

Semua perolehan aset untuk diserahkan kepada pihak ketiga perlu dibuat melalui modul perolehan (MM) menggunapakai kod akaun yang telah diwujudkan.

Sekian, terima kasih.

 

Unit Pengurusan Aset

JANM Pahang

13.04.2018

 

custom_html