ANM.PHG.(B) 80 ( 63 )

 

Dimaklumkan bahawa buat masa ini, dokumen arahan pembayaran daripada sistem eP tidak boleh dikuiri atau dihapuskan. Bersama-sama ini disertakan Edaran LCA Bil 31/2018 - Workaround Isu Dokumen Pembayaran eP Yang Tidak Boleh Dikuiri/Dihapuskan mengikut beberapa senario yang berkaitan agar tindakan sewajarnya dapat diambil oleh PTJ.

 

LCA BIL 31 2018

 

 

Sekian terima kasih.

 

Unit Pengurusan Dana

JANM Pahang

03 April 2018

image