ANM.PHG.(B) 80  (65)

 

Berikut adalah Emel Blast : Penggunaan Kod Vendor bagi Agensi Pukal mengikut jenis bayaran sebagai rujukan dan panduan kepada PTJ.

 

emel blast Bil 17 2018 V2 penggunaan kod vendor bagi agensi pukal

Sekian terima kasih.

Unit Pengurusan Dana

JANM Pahang

19 April 2018

image