ANM.PHG.(B) 80  (66)

Berikut adalah Emel Blast : Pembayaran kepada Pos Malaysia Berhad sebagai rujukan dan panduan kepada PTJ.

 

 

emel blast Bil 25 2018 pembayaran kepada pos malaysia berhad

 

 

Sekian terima kasih.

Unit Pengurusan Dana

JANM Pahang

19 April 2018

image