ANM.PHG.100-10/3/1/1 (4)

 

Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM), Jabatan Akauntan Negara Malaysia dalam peringkat mengumpul data pengguna dan peranan bagi pelaksanaan release dua (2) Sistem Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Kerajaan Persekutuan (1GFMAS) berasaskan perakauanan akruan.

Sehubungan dengan itu, semua PTJ hendaklah melengkapkan dan menghantar softcopy template 1006 – JANM PAHANG (R2-AA) secara emel (rujuk Lampiran A) SEBELUM 15 Mei 2018 bagi sheet :

 

i)                Bil Pengguna – Pengesahan Bilangan Pengguna

ii)              AA - Asset Accounting ( Perakaunan Aset)

iii)            HKP dan HKS - Had Kuasa Memperaku (HKP) Dan Had Kuasa   Menyemak (HKS)

 

PTJ juga perlu mengemukakan Template HKP dan HKS - Had Kuasa Memperaku (HKP) Dan Had Kuasa Menyemak (HKS) yang telah disahkan oleh Pemegang Waran Peruntukan/ Ketua Jabatan secara secara hardcopy SEBELUM 30 Mei 2018 kepada:

 

Unit Pengurusan Dana

Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Pahang

Tingkat 1, Wisma Persekutuan

Jalan Gambut

25500 Kuantan, Pahang

 

PTJ adalah dinasihatkan untuk melantik pegawai yang menguruskan kewangan sebagai penyedia, peraku 1 dan peraku 2 bagi memastikan ketepatan data dalam memperakaunkan aset jabatan.

Sekian, terima kasih.

 

 

LAMPIRAN A

 

TEMPLATE 1006 – JANM PAHANG (R2-AA)

 

 

Unit Pengurusan Aset

JANM Pahang

04.05.2018

image