ANM.PHG 100-1/9/5(1)

 

 

Adalah dimaklumkan bahawa, berikutan keputusan Kerajaan mengenai penyusunan semula Kementerian, tarikh akhir bagi PTJ untuk membuat tindakan pengwujudan/pembatalan/kemaskini maklumat Akaun Pukal PTJ adalah pada 14 September 2018 (Jumaat). Tindakan tersebut tidak dibenarkan selepas 14 September 2018 sehingga ke tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Sekiranya tindakan tersebut dilakukan juga selepas tarikh yang dimaklumkan seperti di atas, bil pukal yang diterima pada bulan Oktober 2018 bagi PTJ yang berkenaan tidak dapat diproses/dibayar.

 

Sebarang pertanyaan, pihak YBhg. Dato’/Tuan/Puan boleh menghubungi Unit Pengurusan Dana, Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Pahang.

  

Sekian, terima kasih.

  

Unit Pengurusan Dana

Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Negeri Pahang

12 September 2018

 

 

custom_html