Adalah dimaklumkan Bahagian Pengurusan Tekniologi Maklumat (BPTM), Jabatan Akauntan Negara Malaysia sedang menjalankan Soal Selidik Kepuasan Pelanggan iGFMAS dan e-Penyata Gaji & Laporan Bagi Tahun 2018. Hasil Kajian akan digunakan untuk menambahbaik sistem dan khidmat sokongan kepada pelanggan pada masa hadapan.

 

Sehubungan itu, mohon kerjasama Y.Bhg.Dato’/Tuan/Puan meluangkan sedikit masa bagi melengkapkan soal selidik yang mana berkaitan mulai 08 Oktober 2018 hingga  26 Oktober 2018. Soal selidik ini boleh dicapai melalui:

 

Laman web JANM di www.anm.gov.my > Utama > Berita/Pengumuman

dan pilih Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan iGFMAS dan e- Penyata Gaji & Laporan 2018

 

ATAU

 

SILA TEKAN DI SINI

 

Kerjasama dan perhatian Y.Bhg.Dato’/Tuan/Puan amatlah dihargai.

 

 

 

Sekian, terima kasih.

 

Unit Pengurusan Prestasi

Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Negeri Pahang

9 Oktober 2018

 

custom_html