Tuan/Puan,

 

Dimaklumkan bahawa, tuan/puan adalah diminta mencetak dan mengemukakan sebanyak 3 salinan Sijil Panjar, Lampiran I dan Lampiran II ke JANM Pahang(Wisma Persekutuan) selewat-lewatnya pada15 Oktober 2018(Isnin).

Sijil Panjar berserta lampiran boleh dicetak di Menu 'Laporan' pada Modul Panjar. Tarikh laporan : 30.09.2018

 

Sijil panjar beserta lampiran perlu di faks dan di kemukakan di alamat seperti berikut:

Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Pahang

Tingkat 1, Wisma Persekutuan Jalan Gambut,

25000 Kuantan

u/p: Unit Akaun

(No. faks: 09-5164931)

*PTJ tidak perlu mengemukakan Arahan Pembayaran rekupmen terakhir bulan September 2018.

  

Sekian terima kasih.

 Unit Akaun

JANM Pahang

12 Oktober 2018

image