Ruj.Kami        :ANM.PK.P/P.600-5JLD.12(28)
Tarikh             : 28 MAC 2018
 
 
Semua Ketua Jabatan Persekutuan / Ketua Pusat Tanggungjawab
Y.Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,
 
JADUAL DAN PANDUAN INPUT GAJI PEGAWAI BERGAJI HARI (DAILY RATED) MELALUI SISTEM 1GFMAS MODUL HCM
 
Sila KLIK PAUTAN  yang disertakan untuk tindakan selanjutnya.
 
Sekian, terima kasih.
 
UNIT GAJI
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
NEGERI PERAK
 
JADUAL DAN PANDUAN INPUT GAJI PEGAWAI BERGAJI HARI (DAILY RATED) MELALUI SISTEM 1GFMAS MODUL HCM
 
JADUAL Proses Gaji DAILY RATED peringkat PTJ 2018
image