Semua Ketua Jabatan Persekutuan /

Ketua Pusat Tanggungjawab

Y.Bhg.Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan

RALAT : MAKLUMAN MENGENAI BORANG E (PENYATA OLEH MAJIKAN) LHDN BAGI TAHUN SARAAN 2017

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan setelah semakan semula dibuat dengan pihak LHDNM, kami             

    mendapati pihak PTJ perlu mengisi Borang E tersebut sama ada secara  

    hardcopy ataupun secara atas talian di laman web www.hasil.gov.my

3. Diingatkan tarikh akhir untuk menghantar Borang E manual adalah pada 31

    Mac 2018 manakala menerusi atas talian (e-Filing) adalah sehingga 30     

    April 2018.

Kerjasama daripada semua pihak amat dihargai dan segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

UNIT GAJI

JANM PERAK

26 APRIL 2018

image