Ruj. Kami : ANM.PK.G/ 600-1/1/2( 71)

Tarikh       :  17 Mei 2018

Semua Ketua Jabatan Persekutuan/ Ketua Pusat Tanggunjawab

Y Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan,

MAKLUMAN PERATURAN PEMBAYARAN BAYARAN KHAS AIDILFITRI (BKA) 2018

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut. Sekian,terima kasih.

UNIT GAJI

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

NEGERI PERAK

Buletin BKA 2018 - LAPORAN PENERIMA BAYARAN BKA 2018

image