Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

 

2.    Bersama-sama ini dikemukakan Surat Edaran JANM Negeri Kedah Bil.2 Tahun 2019 berkaitan Panduan Pengguna Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan yang jelas menerangkan maksudnya untuk rujukan dan tindakan tuan/puan.

 

3.    Tuan/puan adalah diingatkan untuk memastikan semua Laporan Gaji termasuk Payroll Master Listing dan Pay Slip di muat turun pada setiap bulan dan disimpan untuk semakan serta rujukan.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan dalam perkara ini amatlah dihargai.  

 

Surat Edaran Bil.2 Tahun 2019

custom_html