Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. 

 

2.    Bersama-sama ini di kemukakan Senarai Pindah Masuk Pegawai ke Pusat Pembayar/Pejabat Perakaunan Negeri Kedah mulai bulan Mac hingga Julai 2019 untuk perhatian dan tindakan tuan/puan.  Berdasarkan senarai ini, tuan/puan dipohon untuk berhubung dengan Bahagian Sumber Manusia di Pusat Pembayar masing-masing bagi memastikan proses penyediaan Kew.8 bersama dokumen-dokumen sokongan yang lain diambil tindakan sewajarnya.  

 

3.    Tuan/puan perlu memastikan bahawa pembayaran gaji di Pusat Pembayar tuan/puan dibuat mengikut tempoh yang telah ditetapkan.  Sila berhubung dengan pegawai di Unit Gaji JANM sekiranya tuan/puan mempunyai pertanyaan atau memerlukan penjelasan lanjut.  

 

Transfer In Mac hingga Julai 2019

custom_html