Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

 

2.    Bersama-sama ini disertakan Surat Edaran JANM Negeri Kedah Bil.3 Tahun 2019 berkaitan Garis Panduan dan Tatacara Penyediaan Baucar Panjar Wang Runcit (PWR) dan Panjar Khas untuk rujukan dan perhatian tuan / puan.

 

3.    Sila pastikan Garis Panduan dan Tatacara ini dipatuhi sepenuhnya bagi mengelakkan kesilapan semasa proses penyediaan Baucar Kecil Kew.50E dan juga proses rekupmen.  Tuan / Puan juga dipohon untuk mematuhi tarikh akhir penyediaan Arahan Pembayaran Rekupmen Panjar (selesai sehingga Peraku II) dan Penerimaan Rekupmen seperti yang ditetapkan dalam surat edaran tersebut.  Ini adalah bagi mengelakkan berlakunya masalah pada Akaun Panjar Jabatan  tuan / puan  khususnya semasa penutupan akaun bulanan dan akhir tahun. 

 

4.    Perhatian dan kerjasama daripada pihak tuan / puan dalam perkara ini amatlah dihargai.

 

SURAT EDARAN BIL.3 2019

 

custom_html