Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

 

2.    Bersama-sama ini dipanjangkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2019 - Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019 dan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 2 Tahun 2019 - Peraturan Bayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019 yang jelas menerangkan maksudnya untuk perhatian dan tindakan tuan/puan.

 

3.    Sila berhubung dengan pegawai di Unit Gaji JANM sekiranya tuan/puan mempunyai pertanyaan atau memerlukan penjelasan lanjut.  Perhatian dan kerjasama tuan dalam perkara ini amatlah dihargai.  

 

SPANM_Bil_2_Tahun_2019

 

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2019

custom_html