Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

 

2.    Bersama-sama ini dipanjangkan Surat Edaran JANM Negeri Kedah Bil.6 Tahun 2019 berkaitan Penggunaan Infotype IT0015 (One Time Payment) bagi Kod Tunggakan Gaji dan Elaun serta Kunci Masuk Data Perubahan Gaji Bulan Semasa yang jelas menerangkan maksudnya untuk perhatian dan tindakan tuan/puan.

 

3.    Sila berhubung dengan pegawai di Unit Gaji JANM sekiranya tuan/puan mempunyai pertanyaan atau memerlukan penjelasan lanjut.  Perhatian dan kerjasama tuan/puan dalam perkara ini amatlah dihargai.  

 

Surat_Edaran_Bil.6_Tahun_2019

 

custom_html