Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

 

2.    Bersama-sama ini dipanjangkan Surat Edaran JANM Negeri Kedah Bil.7 Tahun 2019 berkaitan Pemindahan Kod Tunggakan Gaji dan Elaun dari Infotype IT0014 (Recurring Allowance) ke IT0015 (One Time Payment) sepenuhnya mulai Ogos 2019 yang jelas menerangkan maksudnya untuk perhatian dan tindakan tuan/puan.

 

3.    Sila berhubung dengan pegawai di Unit Gaji JANM sekiranya tuan/puan mempunyai pertanyaan atau memerlukan penjelasan lanjut.  Perhatian dan kerjasama tuan/puan dalam perkara ini amatlah dihargai.  

 

Surat_Edaran_Bil.7_Tahun_2019

custom_html