Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. 

 

2.    Adalah dimaklumkan bahawa tuan/puan boleh melaksanakan proses simulasi gaji PTJ mengikut ketetapan seperti berikut: 

 

                  i) Tarikh Mula Simulasi : 1 Ogos 2019

                 ii) Tarikh Akhir Simulasi : 5 Ogos 2019 (sebelum jam 12.00 tgh)

 

3.    Perhatian dan kerjasama tuan/puan dalam perkara ini amatlah dihargai.     

 

custom_html