Adalah dimaklumkan bahawa PTJ dibawah seliaan JANM Kedah perlu mematuhi proses arahan pembayaran penutupan akaun bulanan setiap bulan seperti berikut:-

  penutupan bulanan

Sehubungan itu, pihak PTJ tidak dibenarkan membuat perakuan 2 bagi Arahan Pembayaran melebihi jam 1 petang pada 29 Ogos 2019Proses Perakuan 2 juga TIDAK BOLEH  dilakukan pada 30 dan 31 Ogos 2019.  PTJ adalah tertakluk kepada peraturan pembayaran bil dalam tempoh 14 hari seperti yang dinyatakan dalam Arahan Perbendaharaan 103(a).

 

Mana-mana PTJ yang gagal mematuhi arahan ini perlu mengemukakan surat tunjuk sebab kepada pihak JANM Kedah. Segala kerjasama dan perhatian tuan/puan berhubung perkara ini amatlah dihargai.

 

custom_html