Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. 

 

2.    Bersama-sama ini dikemukakan senarai nama pegawai berumur 55 hingga 60 tahun bagi bulan September 2019 seperti di lampiran. Sehubungan itu, pihak tuan/puan dipohon untuk menyemak tarikh pencen sebenar bagi pegawai berkenaan. Sekiranya didapati pegawai berkenaan akan/telah berpencen, tindakan 49 hendaklah dibuat.

 

3.    Perhatian dan kerjasama tuan/puan dalam perkara ini amatlah dihargai.    

 

SQ Pencen September 1019

image