Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

 

2.    Bersama-sama ini disertakan surat arahan berkaitan Penyediaan Sijil Perakuan Panjar Wang Runcit bagi Penutupan Interim Akaun Kerajaan Persekutuan Tahun 2019, yang jelas menerangkan maksudnya untuk perhatian dan tindakan tuan/puan.

 

3.    Mohon ambil tindakan yang berkaitan dan kemukakan dokumen tersebut ke Unit Akaun JANM Negeri Kedah sebelum atau pada 3 Oktober 2019 (Khamis).  Mohon hubungi pegawai di Unit Akaun sekiranya tuan/puan mempunyai persoalan atau memerlukan penjelasan lanjut.  Perhatian dan kerjasama tuan/puan dalam perkara ini amatlah dihargai. 

 

SURAT_SIJIL_PERAKUAN_PANJAR

custom_html