Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. 

 

2.    Adalah dimaklumkan bahawa tuan/puan telah boleh melaksanakan proses simulasi gaji PTJ bagi bulan Oktober 2019 mengikut ketetapan seperti berikut: 

 

                  i) Tarikh Mula Simulasi  : 29 September 2019 (Ahad)

                 ii) Tarikh Akhir Simulasi : 1 Oktober 2019 (Selasa - sebelum jam 12.00 tgh)

 

3.    Perhatian dan kerjasama tuan/puan dalam perkara ini amatlah dihargai.     

 

custom_html