Adalah dimaklumkan bahawa PTJ dibawah seliaan JANM Kedah perlu mematuhi proses arahan pembayaran penutupan akaun bulanan pada 30 September 2019 seperti berikut:-

 

 Proses

  

Pihak PTJ tidak dibenarkan membuat perakuan 2 bagi arahan pembayaran melebihi jam 1 petang dan proses perakuan 2 boleh dilakukan pada hari keesokan hari iaitu pada awal bulan berikutnya.  PTJ juga tertakluk kepada pembayaran bil dalam masa 14 hari seperti dinyatakan dalam Arahan Perbendaharaan 103(a).

 

Mana-mana PTJ yang tidak mematuhi arahan ini perlu mengemukakan surat tunjuk sebab ketidakpatuhan kepada pihak JANM Kedah. Segala kerjasama berhubung perkara ini didahului ucapan jutaan terima kasih.

 

custom_html