Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

2.    Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) sedang mengumpul maklum balas bagi pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan daripada JANM Negeri dan Cawangan melalui Kajian Keberkesanan Perkhidmatan Tahun 2019 melalui link seperti berikut:   

 

Kajian Keberkesanan Perkhidmatan JANM Negeri/ Cawangan Tahun 2019:  https://forms.gle/HQXe8wbEqhtK8KRL6

 

Tuan/ Puan sebagai PTJ/ Pejabat Pemungut/ Pusat Gaji/ Pusat Terimaan dijemput untuk menjawab Kajian Keberkesanan ini.  Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap keberkesanan perkhidmatan JANM Negeri/ Cawangan serta cadangan penambahbaikan yang bersesuaian untuk dilaksanakan bagi meningkatkan tahap perkhidmatan.  Kajian ini bermula 8 Oktober 2019 (Selasa) sehingga 8 November 2019 (Jumaat).

 

3.   Kerjasama dan tindakan awal tuan/ puan untuk perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. 

 

custom_html