Adalah dimaklumkan bahawa PTJ dibawah seliaan JANM Kedah perlu mematuhi proses arahan pembayaran penutupan akaun bulanan pada 31 Oktober 2019 seperti berikut:-

 

penutupan bulanan

 

Pihak PTJ tidak dibenarkan membuat Perakuan 2 bagi arahan pembayaran melebihi jam 1 petang. Proses Perakuan 2 boleh dilakukan pada hari keesokan hari iaitu pada awal bulan berikutnya.  PTJ juga tertakluk kepada pembayaran bil dalam masa 14 hari seperti dinyatakan dalam Arahan Perbendaharaan 103(a).  Mana-mana PTJ yang didapati gagal untuk mematuhi arahan ini perlu mengemukakan surat tunjuk sebab kepada pihak JANM

custom_html