Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

 

2.    Bersama-sama ini disertakan Jadual Pemprosesan Gaji Bulanan Tahun 2020 untuk perhatian dan tindakan tuan/puan.  Sila patuhi tarikh yang telah ditetapkan bagi memastikan kelancaran proses pembayaran gaji.  Tarikh di dalam jadual ini adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa dan boleh dirujuk di portal JANM Negeri Kedah.

 

3.     Perhatian dan kerjasama tuan/puan dalam perkara ini amatlah dihargai.   

 

JADUAL PEMPROSESAN GAJI BULANAN TAHUN 2020

custom_html