Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

 

Sukacita diingatkan bahawa semua jenis kutipan yang telah diterima sebelum 31 Disember 2019 bersama kutipan yang diterima pada sebelah pagi pada 31hb Disember 2019, hendaklah dibankkan selewatnya pada 31 Disember 2019 seperti berikut:

 

        Sebelum jam 3.00 petang (Affin Bank) dan;

        Sebelum jam 12.00 tgh bagi bank ajen (Maybank/CIMB/Public)

 
Semua kutipan yang diterima selepas pungutan telah dibankkan seperti di atas (hingga lewat malam -jika berkaitan) pada 31 Disember 2019 , HENDAKLAH disediakan resit di dalam Sistem iGFMAS, dibuat serahan wang dan Penyata Pemungut di Peraku 2 SEBELUM jam 12.00 mlm pada 31 Disember 2019.  Kutipan bagi tempoh ini perlu dibankkan seperti berikut :
       

        Tunai - 1 Januari 2020

        Terimaan Selain Tunai - 2 Januari 2020 (bank beroperasi seperti biasa)

 

Tatacara Pengendalian Pungutan Tahun 2019 seperti di bawah adalah dirujuk :

untitled

custom_html