Tuan/Puan,

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2.    Dimaklumkan bahawa terdapat penambahbaikan fungsi kemaskini maklumat nombor kontrak fizikal di Data Induk SST bagi tujuan bayaran balik WJP di mana pengguna boleh mengemaskini maklumat kontrak fizikal melalui portal iGFMAS. 
 
3.    Sehubungan itu, bersama-sama ini disertakan Emel Blast : PENAMBAHBAIKAN FUNGSI KEMASKINI MAKLUMAT NOMBOR KONTRAK FIZIKAL DI DATA INDUK SURAT SETUJU TERIMA untuk tindakan lanjut tuan/puan.
4.    Bersama-sama ini juga dikemukakan manual pengguna Modul Akaun Bayaran (Data Induk), para 2.2 SST daripada iGFMAS untuk panduan bagi proses pengemaskinian nombor kontrak fizikal.  Untuk makluman , manual pengguna ini juga akan dimuat naik dalam portal Perakaunan Akruan.  Pengguna tidak perlu lagi untuk log insiden bagi tujuan pengemaskinian nombor kontrak fizikal tersebut. 

 

 

 
 
 

Sekian. Terima Kasih.

image