Tuan/ Puan,

NOTIS PERINGATAN PENGGANTIAN CEK TAKLAKU

Dimaklumkan  sehingga  tarikh  ini, pihak  kami  mendapati  terdapat  Cek  Tak  Laku  yang masih  belum  dibuat  gantian.  Senarai  Cek  Tak  Laku  tanpa  gantian  adalah  seperti  di  Lampiran A.

Sehubungan itu, pihak tuan/ puan hendaklah mengambil tindakan untuk mendapatkan gantian Cek Tak
Laku.

Sila abaikan notis ini jika tindakan penggantian Cek Tak Laku telahdiambil.

Sekian, terima kasih.


 NORLILAH BINTI MOSTEM C.A.(M)
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Negeri Sabah

image