Tuan/ Puan,

Berikut adalah handout yang telah digunakan dalam bengkel Tatacara Penyediaan Sijil Pengesahan Baki yang telah diadakan pada 4 hingga 11 November 2019 sebagai rujukan tuan/ puan.

1. Slaid Pengenalan
2. Set Latih Amal Terimaan
 3.  Set Latih Amal Deposit
 4. Set Latih Amal Amanah
 5. Taklimat GRN


Sila hubungi pegawai di Unit Akaun melalui talian 088-324814 dan 088-324817 untuk sebarang pertanyaan.

Sekian, terima kasih.


Norlilah binti Mostem C.A(M)
Unit Akaun
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Negeri Sabah

23 November 2019

image