Tuan/ Puan,

Dimaklumkan bahawa terdapat 2662 dokumen bertarikh 01.01.2019 sehingga 30.11.2019 yang masih berada di Senarai Tugas Harian (STH) pengguna PTJ iaitu di portal iGFMAS. Sehubungan dengan itu, kerjasama tuan/ puan dalam mengambil tindakan ke atas dokumen-dokumen kewangan seperti di Lampiran A pada hari ini atau selewat-lewatnya pada 22 Disember 2019Pengguna hanya perlu ambil tindakan bagi dokumen yang status PTJ AKTIF sahaja.  Dokumen bagi PTJ dengan status TAMAT  tindakan akan diambil oleh BPTM.  Sekiranya pengguna di PTJ/AO menghadapi isu sewaktu dokumen-dokumen ini hendak diambil tindakan, mohon laporkan didalam iGFMAS Service Desk untuk semakan dan tindakan BPTM.


Sekian, terima kasih.

Bahagian Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan (BPOPP),
Jabatan Akauntan Negara Malaysia.
20 Disember 2019 

image