Tuan/ Puan,

Berikut adalah data dokumen iGFMAS yang perlu diselesaikan pada hari ini (27 Disember 2019, Jumaat).  Mohon kerjasama PTJ untuk menyemak dokumen tersebut mengikut jabatan masing-masing, seterusnya mengambil tindakan penyelesaian.

Status Dokumen iGFMAS pada 27 Disember 2019 yang perlu diambil tindakan:

i. Lampiran A – Data Dokumen Pesanan

ii. Lampiran B – Data Arahan Pembayaran Dengan Pesanan


Kerjasama PTJ menyelesaikan segera baucar-baucar pada hari ini amatlah dihargai.


Sekian, terima kasih.

Bahagian Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan (BPOPP),
Jabatan Akauntan Negara Malaysia.
27 Disember 2019 

image