Tuan / Puan,

 

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

EDARAN SPANM BIL 3 TAHUN 2019- TATACARA PENGURUSAN TERIMAAN DAN SPANM BIL. 4 TAHUN 2019 - TATACARA PENGURUSAN AKAUN DEPOSIT

Sila klik pada pautan dibawah :

a.    EDARAN SURAT PENYEDIAAN SIJIL PENGESAHAN BAKI AKAUN TERIMAAN DAN AKAUN DEPOSIT BERTARIKH 4 JULAI 2019 (klik disini)

b.    BULETIN JANM SARAWAK BERKAITAN PULANGAN BALIK HASIL (klik disini)

c.    SPANM BIL 3. TAHUN 2019 - TATACARA PENGURUSAN TERIMAAN (klik disini)

d.    BULETIN JANM SARAWAK BERKAITAN TATACARA PENGURUSAN AKAUN DEPOSIT (klik disini)

e.    ​SPANM BIL 4. TAHUN 2019 - TATACARA PENGURUSAN AKAUN DEPOSIT (klik disini)

 

 Sekian, terima kasih.

image