Adalah dimaklumkan bahawa server Epiplex bagi fungsi issue reporting dan que card sudah tidak lagi digunakan. Sehubungan itu, pihak tuan/puan dipohon untuk menyah-pasang (uninstall) aplikasi Epiplex daripada komputer pengguna-pengguna iGFMAS di jabatan tuan.

2.         Tatacara menyah-pasang aplikasi Epiplex telah dimuat naik ke portal JANM Limbang iaitu http://www.anm.gov.my/index.php/perkhidmatan-limbang1/muat-turun-limbang/nota-rujukan-kursus-taklimat untuk tindakan tuan/puan.

 

 

image