Dimaklumkan bahawa Jabatan ini akan melaksanakan urusan pemangkuan jawatan Penolong Akauntan Gred W36 ke Gred W40. Pegawai di Skim Perkhidmatan Perakaunan yang telah berada di gred kenaikan pangkat jawatan Penolong Akauntan Gred W36 sebelum atau pada 1 Julai 2006 hingga 31 Disember 2009 boleh memohon untuk urusan pemangkuan ini.

Tarikh tutup permohonan: 15 Mac 2019

Muat turun surat edaran

Pengisian Borang Permohonan Cetakan Online eBorang JANM/M5

image