Dimaklumkan bahawa Jabatan ini akan melaksanakan urusan pemangkuan jawatan Penolong Akauntan Gred W29 ke Gred W32. Pegawai di Skim Perkhidmatan Perakaunan yang telah dilantik ke jawatan Penolong Akauntan Gred W29 sebelum atau pada 1 Julai 2006 hingga 31 Disember 2009 boleh memohon untuk urusan pemangkuan ini.

Tarikh tutup permohonan: 15 Mac 2019

Muat turun surat edaran

Pengisian Borang Permohonan Cetakan Online eBorang JANM/M2

image