Dimaklumkan bahawa Jabatan ini akan melaksanakan urusan pemangkuan jawatan Pembantu Akauntan Gred W26 ke Gred W28. Pegawai di Skim Perkhidmatan Perakaunan yang telah berada di gred kenaikan pangkat jawatan Pembantu Akauntan Gred W26 sebelum atau pada 1 Julai 2006 hingga 31 Disember 2009 boleh memohon untuk urusan pemangkuan ini.

Tarikh tutup permohonan: 15 Mac 2019

Muat turun surat edaran  

Pengisian Borang Permohonan Cetakan Online eBorang JANM/M6

image