Dimaklumkan bahawa Jabatan ini akan melaksanakan urusan pemangkuan jawatan Pembantu Akauntan Gred W19 ke Gred W22. Pegawai di Skim Perkhidmatan Perakaunan yang telah dilantik ke jawatan Pembantu Akauntan Gred W19 sebelum atau pada 1 Julai 2006 hingga 31 Disember 2009 boleh memohon untuk urusan pemangkuan ini.

Tarikh tutup permohonan: 15 Mac 2019

Muat turun surat edaran  

Pengisian Borang Permohonan Cetakan Online eBorang JANM/M4

image