Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) akan mengadakan Peperiksaan Bayaran Insetif Tugas Kewangan (BITK) pada 24 Julai 2019. Sehubungan dengan itu, kerjasama Y. Bhg Tan Sri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan amatlah diharapkan agar dapat memaklumkan perkara ini secara menyuluruh kepada semua anggota dibawah seliaan tuan yang layak mendudukinya, termasuk anggota yang berkhidmat di agensi dan badan berkanun seliaan kementerian atau jabatan Y. Bhg. Tan Sri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan.

Sila kilk di sini untuk surat siaran Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK).

custom_html