​Tajuk Sebut Harga : Pembaharuan Perkhidmatan Penyenggaraan Dan Khidmat Sokongan Sistem Aplikasi Dan Server Latihan/Pengujian Sistem Perakaunan Luar Negeri Akruan (iSPLN) Di Ibu Pejabat Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)

​Tarikh buka iklan : 10 Mei 2019 (Jumaat)
Tarikh Lawatan Tapak : 14 Mei 2019 (Selasa)
Tarikh tutup : 24 Mei 2019 (Jumaat)

No. Sebut Harga JANM : JANM Bil. 3/2019

No. Sebut Harga eP : QT190000000038055

Kenyataan Tawaran

image