Tajuk Sebut Harga B      : Pembekalan Pakaian Seragam Siap Dijahit Untuk Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
​Tarikh buka iklan            : 26 Jun 2019 (Rabu)
Tarikh taklimat                : 28 Jun 2019 (Jumaat)
Tarikh tutup                     :  3 Julai 2019 (Rabu)

No. Sebut Harga B          : JANM/BPPP Bil. 1/2019

No. Sebut Harga eP        : QT190000000042430
image