Tajuk Tender :

 

 

Merancang, Merekabentuk, Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji, Mentauliah Guna, Melaksana, Memantau Dan Menyenggara Infrastruktur Perkakasan Dan Perisian Serta Menginstalasi, Migrasi, Menguji Dan Mentauliah Guna Sistem Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Bersepadu Kerajaan Persekutuan (iGFMAS) Dan Sistem Sokongan Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Di Infrastruktur Baharu.

 

Tarikh buka iklan : 11 Julai 2019 (Khamis)

 

Tarikh taklimat : 18 Julai 2019 (Khamis)

 

Tarikh tutup : 8 Ogos 2019 (Khamis)

 

No. Tender : JANM Bil. 3/2019

 

Muat Turun Iklan Tender

image