Bil  Tajuk
1 Nota 1
Adaptasi Teknologi Rantaian Blok Dalam Sektor Awam
- YBrs. Dr. Zulkeflee bin Kusin (Bahagian Perundingan ICT, MAMPU)
Muat Turun
Nota 2
Cukai Jualan & Perkhidmatan (SST) 2.0 dan Cukai Barang & Perkhidmatan (GST) - Aplikasi dan Implikasi
- Encik Faizulnudin bin Hashim (Jabatan Kastam DiRaja Malaysia)
Muat Turun
Nota 3

Adaptasi dan Pelaksanaan MPSAS 25 di Agensi

- Puan Nor Yati binti Ahmad (Unit Polisi dan Piawaian, Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan, JANM)

Muat Turun
Nota 4

Adaptasi dan Pelaksanaan MPSAS 25 di Agensi

- Encik Amirul Anwar bin Jamaluddin (Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA)
Muat Turun

Nota 5
Adaptasi dan Pelaksanaan MPSAS 25 di Agensi

- Puan Che Wan Intan Maisarah Binti Jamaluddin (Jabatan Perbendaharaan, Majlis Bandaraya Ipoh, Perak)

Muat Turun
Nota 6
Adaptasi dan Pelaksanaan MPSAS 25 di Agensi
- Puan Zahara binti Kedri (Universiti Malaysia Terengganu)
Muat Turun
Nota 7
Konsolidasi Penyata Kewangan - Keseragaman dan Cabaran
- Puan Farizah binti Harman (Sektor Audit Kewangan, Jabatan Audit Negara)
Muat Turun
8 Nota 8
Media Sosial - Trend Terkini
- Encik Muhammad Azhar Fairuzz Hiloh (Bahagian Khidmat Perunding, JANM)
Muat Turun

 

 

image