Tajuk Sebut Harga A      : Perolehan Peralatan Komputer Tablet Di Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM).

​Tarikh buka iklan            : 23 Julai 2019 (Selasa)

Tarikh tutup iklan            : 31 Julai 2019 (Rabu)

No. Sebut Harga A          : JANM Bil. 4/2019

No. Sebut Harga eP        : QT190000000057303

image